Master Plan za zonu Buljarica, predvidja razvoj visokog turizma kroz gradnju marina i zona za odmor, sport i rekreaciju.
Planskim odlukama, bice odredjen nacin gradnje i razvoja a sve ce biti prikazano kroz Detaljni Urbanisticki Plan. (DUP) za Buljaricu je u izradi. Kada se izrada plana zavrsi, ocekuje se da ce cijene zemljista biti uvecane i do 150% za planiranu zonu.

Click za povecanje slike